404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

>>ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2563

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์จาก งานสถานศึกษาปลอดภัย

ขอบคุณที่มาก https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/educational-manual-covid19/

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

>>> ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ หากนักเรียนที่สมัครแล้วไม่มีชื่อเข้าสอบจัดชั้นเรียน สามารถติดต่อได้ที่ห้องวิชาการ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 (ก่อนเวลา 8.30น.)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ไม่มีการสอบ)

 

กดที่ลิ้งนี้👇ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ลิงค์รับชมการสอน ช่อง DLTV 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7

มัธยมศึกษาปีที่ 2 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8

มัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9

มัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13

มัธยมศึกษาปีที่ 5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14

มัธยมศึกษาปีที่ 6 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15

ดาว์นโหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

 

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามลิงค์ดังกล่าว กรณีที่นักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองท่านเดียวกันให้รายงานร่วมกันได้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 พ.ค.2563 ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

คลิกลิงค์ >>> แบบสำรวจฯ สำหรับผู้ปกครองในจังหวัดกาญจนบุรี

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

 

 

ม.1 โปรดคลิก>>>แบบรับสมัคร online นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ม.4 โปรดคลิก>>>แบบรับสมัคร online นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

 

กดที่ลิ้งนี้👇 📕ตรวจสอบรายชื่อการสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กดที่ลิ้งนี้👇 📕ตรวจสอบรายชื่อการสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌ช่องทางการสมัคร มี 2ช่องทาง
1.สมัครออนไลน์
2.มารับใบสมัครที่โรงเรียนไปเขียนที่บ้าน

♦️เลือกสมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น♦️

 

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขอเลื่อนวันรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม4 และการสอบ การมอบตัวออกไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
ด้วยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
   
    - ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 เดือนมีนาคม 2563
ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร ลิงค์ด้านล่าง

 >>>ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

>>>ใบสมัคร

 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน (บัวหลวงเกมส์) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

ขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"

 

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา2562

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2562 Science Camp Gen3 

 

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2562

 

ค่าย Arts camp 2019

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2562

 

ธนาคารขยะโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

 

โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน

 

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562