404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
เข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาบุคลากรสารสัมพันธ์ กระชับมิตร มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.8" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี