404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " การดำเนินการพัฒนาการบริหารสิ่งแวดล้อม " จาก โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย ผอ.วัชรินทร์ อันทชัย พร้อมด้วยคณะครู 30 ท่าน ต้อนรับโดย ผอ.ประมวล ศรีบูจันดี และคณะครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ประมวลรูปภาพ : คณะศึกษาดูงานโรงเรียนบางไทรวิทยา