404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User
Hits: 1487

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนพเก้า พนาสิน

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรพรรณ แก้วมณี

ครูชำนาญการ

 
 

นายราเชนทร์  แก้วพิทักษ์

ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: