404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

แจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2/2563

ด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และรายระเอียดกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563   แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประมาณ คนละ 950 บาท) ดังต่อไปนี้
- เวลา 08.00 -12.00 น. ประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.1-3
- เวลา 13.00 -16.00 น. ประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.4-6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับชั้น

หมายเหตุ : ให้นักเรียนแต่งกายนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียนของโรงเรียน และโปรดสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน -ขอขอบคุณ