404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดี นายศราวุฒิ จิตบรรจง (เอกวิชาภาษาต่างประเทศ) เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโสต 2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

ประมวลภาพ : ต้อนรับครูศราวุฒิ จิตบรรจง