404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ครั้งที่ 6/2563
โดยนายศิวพร ป้อมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเปิดการประชุม ครั้งที่ 6/2563
โดยมี นายประมวล ศรีบูจันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
1. แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ชี้แจงการทอดผ้าป่า ฯ / การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง
3. ข้อราชการอื่นๆ