404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 7468

                 

     

               โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกำเนิดจากพ่อค้าประชาชนชาวบ้านด่านมะขามเตี้ยโดยการนำของกำนันเปรื่องอ่อนละมัยและคณะกรรมการสภาตำบลด่านมะขามเตี้ยประชาชนยกที่ดินมอบให้กรมสามัญศึกษาจำนวน 127 ไร่ จัดสร้างโรงเรียนขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันก่อสร้างอาคารชั่วคราว  7 ห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้จำนวน 50 ชุดกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเปิดเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2521 พร้อมทั้งส่งนายอภิชัย  แก้วทองมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2527  นายภิเษก ประกอบ  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่ากระดานพิทยาคม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2529 มีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2537 นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 นายบุญส่งล้อ ประกานต์สิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2538

                   วันที่ 30 มีนาคม 2543 นายสมหมาย ปราบสุธา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยาคม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2547

                  วันที่ 14 ตุลาคม 2547 นายบุญเกื้ออ่อนโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2548

                  วันที่ 17 มิถุนายน 2548 นายวิรัช  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2554

                   วันที่ 17 ตุลาคม  2554 นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2561

                   วันที่ 29 มิถุนายน  2561 นายประมวล  ศรีบูจันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

มีพื้นที่ : 127 ไร่ 394 ตารางวา
ลักษณะพื้นที่ : พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
ความเจริญในพื้นที่ : พื้นที่เกษตรกรรม เป็นพืชไร่ ได้แก่อ้อย มันสำปะหลัง หน่อไม้ฝรั่ง มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เปิดทำการสอน : 16 เมษายน 2521

เปิดสอนระดับ : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
สถานภาพ : สถานศึกษาของรัฐ
รหัสโรงเรียน : 1071020476
สถานที่ตั้ง : 404 หมู่1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 – 672631
หมายเลขโทรสาร :  034 – 672632
E – mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลด่านมะขามเตี้ย ตำบลหนองไผ่ ตำบลกลอนโด ตำบลจระเข้เผือก
คติธรรม : ผู้รู้ดีทำดีเป็นผู้เจริญ
ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้คู่คุณธรรมนำความสุข
นโยบายโรงเรียน : วิชาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน  : เทา-ชมพู
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกบัวหลวง
ด.ต. คือ อักษรย่อของโรงเรียน
อักษรย่อ ด.ต.

** คลิกเพื่อขยายภาพ ไฟล์นามสกุล .png

ตราประจำโรงเรียน        โรงเรียนประกอบด้วยหยดน้ำเสมาธรรมจักรภายในมีอักษรย่อ ด.ต.

                               หลังคาทรงไทย  คือ สัญลักษณ์ของเจ้าพ่อขุนด่านที่ชาวบ้านและประชาชนในอำเภอด่านมะขามเตี้ยเคารพนับถือ

                               หยดน้ำ คือ ความบริสุทธิ์หมายถึงตัวนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์สะอาด เหมือนหยดน้ำ

                              ครู – อาจารย์จะต้องให้ความรักมอบสิ่งที่ดีงามที่สุดให้กับนักเรียน

                              เสมาหมายถึงนักเรียนโรงเรียนครู – อาจารย์ทุกคนอยู่ภายใต้ความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

 

หมวด: