404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User
Hits: 236

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกำเนิดจากพ่อค้าประชาชนชาวบ้านด่านมะขามเตี้ยโดยการนำของกำนันเปรื่องอ่อนละมัยและคณะกรรมการสภาตำบลด่านมะขามเตี้ยประชาชนยกที่ดินมอบให้กรมสามัญศึกษาจำนวน ๑๒๗ ไร่ จัดสร้างโรงเรียนขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันก่อสร้างอาคารชั่วคราว  ๗ห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้จำนวน ๕๐ ชุดกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเปิดเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๑ พร้อมทั้งส่งนายอภิชัย  แก้วทองมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.๒๕๒๗  นายภิเษก ประกอบ  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่ากระดานพิทยาคม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นายบุญส่งล้อ ประกานต์สิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘

                   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ นายสมหมาย ปราบสุธา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยาคม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ ๑๑ตุลาคม ๒๕๔๗

                  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ นายบุญเกื้ออ่อนโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  จังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘

                  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ นายวิรัช  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

                   วันที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๔ นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง วันที่ 

                   วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายประมวล  ศรีบูจันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง

Category: